Mensen maken geschiedenis

40/50 Leren, leren en blijven leren

Volvo Car Gent heeft vanaf de jaren tachtig de medewerker centraal gesteld. Het oude onderscheid tussen ‘handenarbeid’ en ‘denkwerk’ leidde tot een grote verspilling - van talent en van potentieel.
“Iedereen wordt geacht om mee te denken. Hoe breder het draagvlak voor een beslissing, hoe beter die beslissing is,” zegt leercoach Jos Borremans (HR). “Vandaar dat we een kwarteeuw geleden begonnen met niet-technische opleidingen, bedoeld om de mensen ervan bewust te maken dat ze hun verstand niét aan de kapstok moeten hangen als ze hier binnenkomen. Integendeel: we hebben hun hersenen evenzeer nodig als hun handen.”
De idee achter deze opleidingen was om krachtige medewerkers te vormen - die bereid zijn om verantwoordelijkheid op te nemen, en om creatieve oplossingen te zoeken, in plaats van het gewoon uitvoeren van instructies. Jos: “Als ik erop terugkijk, denk ik dat we op die manier een zeer groot potentieel aangeboord hebben, en dat heeft Volvo Car Gent een enorme boost gegeven.”

Acht jaar lang, tussen 1996 tot 2004, heeft Volvo Car Gent ook opleidingen aangeboden aan andere organisaties. Zo ‘exporteerden’ we onze expertise, maar konden we ook opvangen wat er leeft in de wereld rondom ons. Daartoe heeft de dienst personeels-en organisatieontwikkelling een vzw opgericht, Volvo Interface. Interface werd hét speerpunt in de transformatie van Volvo Car Gent naar een continu lerende organisatie. “We wilden van leren een avontuur maken,” zegt Jos. “Als het van moeten is, wordt leren een last. Dus de uitdaging was om uit te gaan van de aangeboren drang om meer te weten, om meer te kunnen.”

Een van de uitgangspunten was een sterke interactie met de buitenwereld zodat kennis en vaardigheden van ons naar hen en omgekeerd kon vloeien. De vzw groeide uit van 4 tot op haar hoogtepunt een 15-tal krachten en heel Vlaanderen maakte intussen kennis met onze inzichten en aanpak.

Tijden veranderen, en vzw Volvo Interface is verdwenen. Maar van het gedachtengoed dat toen uitgedragen werd - de kracht van netwerken, emotionele intelligentie, mentale kracht, de leergroepen en leerweken, het continue leercircuit, ..., leeft nog altijd voort in onze organisatie. “Het was een mooie tijd, maar we denken vooruit,” besluit Jos. “We hebben zaadjes geplant, en de zaadjes kiemen, schieten wortel, en dragen vrucht.”

 

Naar boven