Mensen maken geschiedenis

38/50 Een grote sprong voorwaarts : VCG van 2000 tot 2008

Volvo van 2000 tot 2007

Na het wonderjaar 1999 kon Volvo Car Gent de vruchten plukken van jarenlange inspanningen: belangrijke nieuwe investeringen.

Twee platformen
Als 1999 het jaar was van grote internationale erkenning (de TPM- en EFQM-prijzen), dan werd 2000 het jaar waarin vooruit werd gekeken naar de toekomst. Eerst werden de P2-modellen (S60 en V70) geïntroduceerd, en daarna kwam - in juni 2000 - de beslissing dat Volvo zijn productie zou centraliseren in twee fabrieken. Na de verkoop van NedCar aan Mitsubishi zou de Japanse automaker alleen nog maar het eigen merk assembleren in
de fabriek in Born. Daarop nam Volvo zich voor om de volgende generatie compacte Volvo’s - de opvolgers van de toenmalige S40 en V40 - in Gent te bouwen. Tussen 2000 en 2004 zou Volvo ongeveer 400 miljoen euro investeren in Gent om de capaciteit te verdubbelen (aanvankelijk rekende men op een capaciteit van 325.000 auto’s, maar uiteindelijk werd het 270.000).

De V70 zou uit Gent verdwijnen (dat gebeurde pas in 2007), om gebouwd te worden in Torslanda. En ondertussen kreeg Volvo Car Gent opnieuw de exclusiviteit voor nieuwe modellen: de nieuwe XC60 en S60, op een nieuw platform (P3).

Eindassemblage volledig herschikt
Om de P2-modellen te kunnen bouwen, moest er fors geïnvesteerd worden. De Eindassemblage werd volledig omgebouwd, en kreeg toen de structuur zoals we die nu kennen: een brede middengang als verkeersader voor alle logistieke aanvoer, met aan de ene kant de deurlijn en de pre-trimlijnen, en aan de andere kant de trimlijnen, twee ergolijnen en één Final-lijn (toen nog Chassislijn geheten). Naast de wedding (waar het onderstel en het koetswerk samengebracht worden) en de PUR (ruiten) kwam er een derde automatisch station bij: de montage van de drive unit. Dat alles vergde bijzonder intensieve ombouwwerken, die gespreid werden over twee jaar. Daarnaast verhoogde het aantal sequentiële leveranciers van zeven naar vijftien.

Ook de Lasfabriek werd grondig vernieuwd - het aantal robots verdubbelde tot meer dan 300, en - opvallend - de roomkleurige robots werden vervangen door dieprode exemplaren van dezelfde fabrikant (Comau). Nieuw was ook dat alle robots met elkaar verbonden werden in één groot netwerk, en dat er in-line meetstations kwamen om te waken over de perfecte geometrie van het koetswerk.

De “Grote Aanwervingen”
27 januari 2003 - een eerste groep van 70 nieuwe werknemers gaat aan de slag. Het was een voorbode van ongeveer 1400 nieuwkomers die in 2003 en 2004 in dienst werden genomen om de capaciteit te verhogen. De maanden voordien was er intens samengewerkt met de Stad Genten de VDAB om voldoende kandidaten te vinden. In 2004 kon de vaste nachtploeg dan aan de slag. Ook kwam er een nieuwe fabriek waar aan ‘engine dressing’ werd gedaan, het Engine Center Gent, en Tower Automotive richtte een fabriek op ten noorden van Volvo Car Gent. Andere leveranciers vonden een onderkomen in het Skaldenpark (Brose, Johnson Controls, Frans Maas, ...)

Op 25 augustus werd de S40 voorgesteld op de Frankfurt Motor Show: de V50 kreeg zijn première in september in Bologna.

Productiesysteem
Op 3 juni assembleerde Volvo Car Gent zijn drie miljoenste Volvo. Nog in 2004 zag het productiesysteem VCMS het levenslicht (Volvo Car Manufacturing System). In negen referentiegroepen werd het systeem ontwikkeld.

Diversiteit
Ook diversiteit komt agenda. De drijvende kracht achter het diversiteitsbeleid was toen Dirk Smet, die later werd opgevolgd door Ad Jansen (Audit). De huidige ‘diversity champion’ is Luc Van der Sypt (manager Onderhoud en Operational Excellence).

Naar boven