Mensen maken geschiedenis

32/50 “Het belangrijkste van een bedrijf? De mensen die er werken"

Met zijn klemtoon op de medewerker, op een goed sociaal klimaat, op kwaliteit en op efficiëntie, kunnen we Robert Bequé beschouwen als de bouwheer van het hedendaagse Volvo Car Gent. Er is veel veranderd, maar ook verrassend veel gelijk gebleven.

Een kranige veteraan
Robert Bequé is met zijn 88 jaar een kranige veteraan, en als hij herinneringen ophaalt over ‘zijn’ Volvo, is hij niet te stoppen.
Tegen de vakbonden zei hij: “Ik ga jullie alles vertellen. Jullie mogen en moeten alles weten. Maar ik verwacht dat jullie wat vertrouwelijk is, voor jullie houden, en dat jullie begrijpen wat in het belang is van het bedrijf, ook goed is voor de mensen.”
Dat was behoorlijk revolutionair in die tijd. Volvo zat nog volop in het conflictmodel - wat goed is voor de ene (de werkgever), is slecht voor de andere (de werknemer). Robert Bequé was naar Japan getrokken, en als geen ander zag hij wat de sleutel was van het Japanse mirakel. Niet de machines, maar de menselijke inbreng.
“Ik heb de hersenen van iedereen nodig,” zei Robert Bequé destijds, en dat vereiste ook een andere stijl van leiderschap - niet controlerend, maar inspirerend. Wie niet wou of kon delegeren, die moest eruit. “Ja, ik heb managers moeten ontslaan. Het is niet iets wat ik graag deed, maar het was nodig.”

Met zijn “Nieuwe Visie” gaf hij Volvo Car Gent een nieuw elan, net zoals de huidige Transformatiestrategie dat momenteel doet. De kern is: Volvo Car Gent een toekomst geven, door altijd proberen om de beste te zijn.

De focus op de medewerker, dat is, ook vandaag nog, typisch voor Volvo. “In onze huidige productiefilosofie hebben we de traditionele organisatiepiramide op haar kop gezet,” zegt de huidige plant manager Eric Van Landeghem. “Het belangrijkste element in de waardeketen is de man of vrouw die waarde toevoegt. De hele organisatie moet zo opgezet zijn, om hem in die taak zo goed mogelijk te ondersteunen.

Robert Bequé ging in Japan kijken naar Toyota, en was gefascineerd door het teamwerk, maar hij was slim genoeg om het Japanse systeem niet zomaar te kopiëren. Volvo Car Gent heeft er dan ook vele jaren over gedaan om teamwerk organisch te laten groeien, vanuit de behoeften van de medewerkers zelf.
Ook vandaag nog wordt er gekeken naar het Toyota Production System, en wordt het andon-systeem geïntegreerd in Volvo’s Quality System. “Andon betekent alarmsignaal,” legt Eric Van Landeghem uit. “Als er iets fout gaat, vraag je aandacht voor je probleem, en dan komt er onmiddellijk ondersteuning om het probleem op te lossen. Het principe is dat je kwaliteit inbouwt in de processen. Kwaliteit is de sleutel tot alles - ook tot efficiëntie.”

20150520-mg2067.jpg

Dat inzicht heeft Robert Bequé ook altijd verdedigd - kwaliteit was één van zijn paradepaardjes, en de voorsprong die Volvo Car Gent opbouwde tegenover Zweden, zorgde ervoor dat de fabriek in Gent nieuwe modellen toegewezen kreeg en de capaciteit steeds zag toenemen. Ook het binnenhalen van de prijzen voor Total Productive Maintenance, net als de EFQM-Award van de European Foundation For Quality Management en de J.D. Power Plant Award, gaf de Gentse vestiging het aureool van een world class-fabriek. “Wat telt, is dat we de klant tevreden stellen,” zegt Robert Bequé, “en dat we zijn verwachtingen overtreffen. Daarom legden we ook contacten met de markten, om te weten te komen wat de klant belangrijk vindt.”

Eric Van Landeghem ziet wel enkele duidelijke verschillen met vroeger: “Nu werken alle fabrieken samen, met één gemeenschappelijk productiesysteem, terwijl vroeger elke fabriek meer autonomie had. Daardoor liggen de prestaties van de verschillende fabrieken veel dichter bij elkaar. Een ander verschil is dat de leiding van een fabriek meer operationeel werkt, dichter bij de plaats waar de waarde wordt toegevoegd, de productievloer.”
En daar ontmoeten Robert Bequé en Eric Van Landeghem elkaar opnieuw: de kern van een fabriek, dat zijn niet de machines, niet de technologie, maar de mensen die er werken.

 

Naar boven