Mensen maken geschiedenis

31/50 50 jaar Volvo Car Gent, 50 jaar interne communicatie !

Al van bij het begin hechtte Volvo veel belang aan goede interne communicatie. Grasduinen in oude nummers van VolvoKontakt (sic) is een heerlijke nostalgische trip.

VolvoKontaKt/VolvoContact
 Tussen 1965 en 2008 beschikte Volvo Car Gent over een personeelsblad, VolvoContact, dat in de eerste jaren nog de progressieve spelling volgde - ‘kontakt’ in plaats van ‘contact’. Aanvankelijk werd dit uitgegeven door de personeelsdienst, en lag de nadruk op nieuws van de verschillende sportclubs en op praktische informatie. Ginette Baes was de eerste redactrice, en stond ook in voor externe communicatie. Zij kwam in dienst in 1967. “Toen ik de personeelsadvertenie zag wist ik meteen: Dat was de job die ik wou!” zegt ze. Ze verliet Volvo in 1980, maar zou later nog terugkeren als freelance bedrijfsgids.

Centraal/Decentraal
In 1969 kwam Guido De Vilder in dienst. Communicatie ressorteerde toen onder de personeelsdienst, aanvankelijk binnen de Car-groep en later, toen er een vrachtwagenfabriek en een onderdelencentrum bijkwam, in de centrale diensten.
Onder het hoofdredacteurschap van Guido De Vilder verschoof de klemtoon van occasionele naar gestructureerde en strategische informatie. Guido: “Het was de tijd - de jaren zeventig en tachtig - dat men van de mensen verwachtte dat ze mee-dachten met het bedrijf. Mee-denken houdt ook in: mee-weten, en dus werd degelijke informatie zeer belangrijk. Het belangrijkste medium was toen het personeelsblad, dat gebruikt werd om belangrijke nieuwe ideeën, zoals de Nieuwe Visie, te ondersteunen. Maar ook de vakbonden kwamen aan bod in het personeelsblad.”
Guido De Vilder vocht ook voor de geloofwaardigheid van het blad, en bracht ook nieuws waarover het vroeger niet zo vanzelfsprekend was om over te communiceren. VolvoContact mocht geen goednieuwsshow show, maar moest ook problemen en conflicten, zoals stakingen, durven bespreken. Guido De Vilder herinnert zich de berichtgeving over de grote staking van 1978. “Het was een grote opluchting om eens op een nuchtere manier de feiten en cijfers gedrukt te zien. Voordien was er zoveel gediscussieerd zodat weinigen nog wisten waar het eigenlijk om ging.”
Die openheid kwam niet vanzelf, en leidde regelmatig tot een meningsverschil met de personeelsdienst of met de algemene directie.

Instelling
VolvoContact werd een heuse instelling van het bedrijf. Aanvankelijk was het blad overkoepelend, dus voor zowel voor de Cars- als voor de Trucks-eenheden, maar in de jaren tachtig drong een decentralisatie zich op. Er ontstond een apart blad voor de personenautofabriek (PW Echo, 1985; vanaf 1988 VEC Echo, uitgegeven tot 1991). In 1984 verdwenen de centrale diensten en kregen de verschillende eenheden een grote autonomie. Zowel de personenautofabriek als de vrachtwagenfabriek hadden een eigen personeelsblad, maar VolvoContact bleef bestaan als een blad voor alle eenheden, tot 1993. Toen ging Lars-Christian Eriksson, die gedelegeerd bestuurder was van zowel Car NV als Truck NV, met pensioen. VolvoContact werd het personeelsblad van wat toen Volvo Cars Europe Industry heette. WeekBericht had al in 1991 de fakkel overgenomen van de nieuwsbrief PW Echo Flash, die in 1988 voor het eerst gepubliceerd werd. WeekBericht zou het belangrijkste en meest gewaardeerde communicatiemedium van het bedrijf worden.
In het ‘prijzenjaar’ 1999 kreeg Volvo Car Gent niet alleen de TPM World Class Award en de EFQM Award, ook VolvoContact viel toen in de prijzen. De internationale vakorganisatie FEIEA (European Association for Internal Communication) riep VolvoContact uit tot ‘Beste Personeelsblad van Europa’. Mark De Mey, die toen redacteur was (en die in 2004 Guido De Vilder opvolgde als PR-manager lacht: “In 1999 kregen we vele prijzen, maar er was er maar één die werd uitgereikt door een minister.” Die minister was Marleen Vanderpoorten, toen minister van Onderwijs.

Besparingen
In 2008 sneuvelden de fabrieksbladen van Torslanda, Gent, Olofström en Skövde op de besparingstafel. “Maar dat betekende niet het einde van de interne communicatie,” zegt Conny Geldhof. “WeekBericht is populairder dan ooit. Binnen de hele groep is het het medium dat de hoogste tevredenheidsscore krijgt. Bovendien kwam er een nieuwe, tweewekelijke publicatie, VCG Nieuws. En sinds het einde van de jaren 90 beschikken we ook over een intranet, dat nu strak georganiseerd is, maar dat onmisbaar is voor snelle informatie. En Agenda blijft een topklasse-tijdschrift voor alle Volvo-medewerkers wereldwijd.”

Nieuwe media
Ondertussen deden ook nieuwe media, zoals de Facebookpagina van Volvo Car Gent, en de blog op www.volvocargent.be, hun intrede. “De media veranderen,” besluit Conny Geldhof, “maar één ding blijft overeind: werken aan communicatie, is werken aan een relatie. Het is een plicht om de werknemers te informeren, maar ook een noodzaak, want Volvo kan maar bloeien dankzij gemotiveerde en goed-geïnformeerde medewerkers.”

Naar boven