Mensen maken geschiedenis

24/50 Gent en Volvo, een sterke band

In de jaren zestig koos een jonge Zweedse ingenieur voor Gent. Op de achterkant van een menukaart tekende hij hoe groot het terrein moest zijn.

De ‘golden sixties’
In het begin van de jaren zestig zocht Volvo een vestigingsplaats in de ‘Europese Economische Gemeenschap’, Gent was maar al te graag kandidaat. Hoofdrolspelers waren Geeraard Van den Daele, havenschepen van 1959 tot 1970 en nadien burgemeester, en de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV), waar Marc Ulens assistent was van directeur Renaat Bultinck.

De Provincie was aanvankelijk belast om een Zweedse delegatie te ontvangen “Het moest een haven zijn, maar Lars Malmros (1927-2008) wist niet dat Gent een zeehaven had,” herinnert Marc Ulens zich. Marc was erbij toen de gesprekken gevoerd werden. Samen met zijn chef bereidde hij een ontmoeting met ‘de Zweden’ voor in het gouvernementsgebouw. “We verwachten flink wat volk aan Zweedse kant, en we hadden ons beste Engels geoefend,” aldus Marc Ulens. Tot onze verbazing bestond de Zweedse delegatie uit één jonge ingenieur, die bovendien vloeiend Nederlands sprak.” Lars Malmros had zijn jeugd doorgebracht in (toen nog Nederlands) Indonesië.

rr-20150331-mg9032.jpg

Gent kon sterke troeven op tafel leggen - een haven in volle ontwikkeling, de beschikbaarheid over arbeidskrachten en mogelijke leveranciers, een boeiende middelgrote stad met een universiteit en goede scholen, en nietin het minst, de Vlaming die bekend stond als een noeste werker.
Later had Lars Malmros gesprekken met de havenschepen Van den Daele. Na een diner vroeg die aan Lars Malmros hoeveel terrein Volvo nodig had, en Lars Malmros tekende op de achterkant van de menukaart hoe het Volvo-terrein er moest uitzien. Toen zou Van den Daele gezegd hebben: “Dat komt in orde” - en het kwam in orde.

Uitbreiding
De steunende rol van stad en provincie is er sindsdien niet minder op geworden. Burgemeester Termont herinnert zich, toen hij nog havenschepen was, een telefoontje van de toenmalige gedelegeerd bestuurder Hubert Casneuf, met de melding dat Volvo een probleem had. “We moeten vandaag beslissen of we kunnen ingaan op de vraag om de capaciteit te verdubbelen, en daarvoor moeten we kunnen uitbreiden. Kunnen we daar ‘ja’ op zeggen?” Toen zijn we een grote ruiloperatie begonnen met het Havenbedrijf, houtimporteur Van Hoorebeke en Honda, maar ik had ‘ja’ gezegd zonder écht zeker te zijn of het zou lukken. Maar Volvo was zo belangrijk, dat we alles deden om te helpen.”
Daardoor kon Volvo Car Gent de productie van het Nederlandse Born overnemen (in 2003-2004), en kwam er ruimte voor een vestiging van DSV, Tower Automotive en het Engine Center Gent.”

Blijvende steun
De huidige havenschepen Matthias De Clercq vult aan: “Dezelfde houding nemen we vandaag de dag ook aan - we helpen mee zoeken naar oplossingen die Volvo Car Gent vooruit helpen, zoals het inrichten van de infrastructuur om een betere inkomende en uitgaande goederenstroom mogelijk te maken. We zijn blij dat Volvo destijds voor Gent gekozen heeft, en we hopen jullie hier nog lang in onze stad te kunnen houden.”

Marc Ulens, Geeraard Van den Daele (borstbeeld), Daniël Termont en Matthias De Clercq.
Naar boven