Mensen maken geschiedenis

18/50 Het jaar 1965

Op 3 november werd de nieuwe Volvo-fabriek in Gent officieel geopend.

Opening
Daags voordien vond er een formeel diner plaats in het Kasteel van Karreveld, toen een restaurant en nu een cultureel centrum in Sint-Jans Molenbeek in Brussel. Hoofdgast was prins Bertil van Zweden, die aan tafel zat met Emile des Grées du Loû (invoerder SBMA) en Gunnar Engellau, CEO van AB Volvo. Het aantal Belgen op dit diner was gering: Paul Paelinck, Jozef Mercelis, Frans Van Doren, Walter Rahier, Jean-Jacques Van Horen, en enkele namen die opgegaan zijn in de nevelen der geschiedenis. Natuurlijk was ook Lars Malmros van de partij, de jonge ingenieur die Gent had uitgekozen als locatie voor de eerste Volvo-fabriek in het hart van de “Europese Economische Gemeenschap”.

Lars Malmros en Brigitte Everaert

  

Op 3 november werd de fabriek dan officieel geopend. Ongeveer vierhonderd gasten waren present voor een rondgang door de fabriek, voorafgegaan door enkele toespraken, van Lars Malmros, Antoon Spinoy (Economische zaken) en Prins Bertil van Zweden. Het muzikaal programma was in handen van de Muziekkapel der Gidsen onder leiding van Kapelmeester Yvon Ducène. Het beeld dat door de media gebruikt werd, is een mooie foto van Brigitte Everaert, operator in wat nu GC is - zie pagina 5. Toen was heel ‘Volvo Europa’ niet meer dan een kleine Eindassemblage.

Het beeld dat door de media gebruikt werd, is een mooie foto van Brigitte Everaert, operator in wat nu GC is.Productie
De productie was al eerder opgestart, meerbepaald op 28 juni. Nadat de eerste ‘Gentse Volvo’ van de lijn liep, kreeg hij een bord op de bagagedrager ‘EERSTE WAGEN VAN VOLVO EUROPA NV’. Lars Malmros staat op een klein podium met een microfoon, en de toehoorders zijn de operatoren, die een pilsje aangeboden kregen.

In 1965 bouwde ‘Volvo Europa’ 5551 auto’s in België, maar een deel daarvan werd gebouwd in de fabriek in Alsemberg. In 1964 bouwde Volvo trouwens al 2650 auto’s in België. In het eerste productiejaar stelde Volvo 251 personeelsleden tewerk in Gent en Alsemberg.

De eerste in Gent gebouwde Volvo
Naar boven