Mensen maken geschiedenis

50/50 Mark De Mey en Eric Demurie

Het is een gouden regel in de journalistiek die we voor één keer overboord gooien. Wij, de makers van deze
portrettenreeks, hebben onze onderwerpen negenenveertig keer hun verhaal laten doen. Nu komen we zelf even in beeld. Omdat valse bescheidenheid ons vreemd is: ook wij zijn twee van de vijfduizend  Volvo-collega’s die geschiedenis  maken, en die de eer en vooral het genoegen  hadden deze geschiedenis vorm  te geven, aan de hand van vijftig min of  meer lukraak gekozen personeelsleden.

Het thema van ons jubileumjaar is: Mensen Maken Geschiedenis. Welnu, de fotograaf en de schrijver brachten vijftig mensen voor de lens, en we noteerden hun verhaal. Het werd een boeiende  zoektocht in ons bedrijf naar mensen met een verhaal, of een visie, of beide.  Een vrouw uit het verre Thailand, een ingenieur uit Perzië, een kwaliteitsmanager, een koppel dat elkaar op het werk  vond - de kandidaten passeerden de revue, en bij elk verhaal, en bij elk portret, dachten we allebei - een dergelijk project kan alleen bij Volvo. Volvo is een bedrijf van mensen. Mensen tellen mee, niet alleen in de functie die ze uitoefenen, maar ook als collega, en als mens. Soms met een hoek af, soms geniaal, soms een gewone collega met een gouden hart en een ongeziene drijfveer voor Volvo. Volvo heeft oor naar de verhalen achter  de mensen, hun ideeën en, indien nodig, hun kritiek. We zijn trots dat we deze mensen even in de kijker mochten  plaatsen. En trots dat we er ook bij horen.

Per uitzondering werd de laatste foto uit de reeks gemaakt door een externe fotograaf: Michiel Hendryckx.

Eric Demurie/Mark De Mey
Geboren:1960/1959 
In dienst: 1991/1985
Personeelsnummer: 4520/10011

Naar boven