Mensen maken geschiedenis

48/50 Patric Van De Velde

Patric is een man met een missie: de kwaliteit van Volvo steeds weer op een hoger niveau tillen.
Dat was zo toen hij aan het hoofd van de Eindassemblage stond, en dat is nu ook zo, als Kwaliteitsmanager. “Kwaliteit is het alfa en omega van alles wat we doen,” zegt hij. “Een fabriek die focust op kwaliteit, is meteen ook een efficiënte fabriek. In de fabrieken brengen we duizenden onderdelen samen tot een product waar een klant een respectabel bedrag voor heeft neergeteld. Als je het statistisch bekijkt, zou je aanvaarden dat er wel eens iets fout gaat. Maar zo redeneert een klant niet. Voor hem is het goed of niet goed.” Patric weet dat de Volvo-kwaliteit op een zeer hoog niveau ligt, en jaar na jaar alsmaar beter wordt, maar in zijn functie kan hij nooit tevreden zijn: het kan altijd beter. “We kunnen zorgen voor de juiste routines, voor goede en duidelijke werkinstructies, voor degelijke kwaliteitssystemen, maar het allerbelangrijkste is de attitude van onze werknemers. We moeten beseffen dat we een verzameling zijn van kwaliteitsmensen die een kwaliteitsproduct maken. Bij alles wat we doen, moeten we aan de eindklant denken, een man, een vrouw, die op zeker ogenblik de bestelde auto geleverd krijgt. Op dat ogenblik bekijkt die de auto van binnen en van buiten met een uitermate kritische blik. De klant is dé maatstaf van kwaliteit.”  Daarom blijft Patric hameren op een gedragscode die kwaliteit centraal stelt, en op de noodzakelijke discipline. “We beoefenen een topsport,” benadrukt hij. “We spelen in de Champions’ League. Dat vraagt inzet en discipline, voor elke minuut dat we op het veld staan.”

Patric Van de Velde
Geboren: 1957
In dienst: 1983
Personeelsnummer: 51436

Naar boven