Mensen maken geschiedenis

4/50 Nico Vandeputte

Nico Vandeputte is een kampioen in het indienen van verbeteringsvoorstellen. Hij won al belangrijke interne kwaliteitsprijzen, en voor één ervan wordt een patent overwogen.

“Ik dacht dat we ondertussen alles verbeterd hebben wat er te verbeteren valt, maar zo werkt het niet. Hoe meer ik weet, hoe meer ik zaken zie die we nóg beter kunnen maken,” zegt hij.

Nico’s specialiteit is het puntlasproces. Elke Volvo bevat meer dan 3000 laspunten. Drie koetswerkvarianten betekenen dus dat er 9000 keer per minuut een grote elektrische stroom door de staalplaten gestuwd wordt om die te verbinden. Nico en zijn team slaagden er onder andere in om het lasprocédé zo te verfijnen, dat er telkens als een robot een puntlas zet (iets wat maar enkele milliseconden duurt), er gemeten wordt of de puntlas voldoet aan de specificaties. Als er maar de lichtste afwijking is, zet de robot de puntlas opnieuw. “Vroeger gingen we na of een puntlas OK was via kaptesten,” zegt Nico. “Tijdrovend en duur. Daarna gingen we ultrasone metingen doen, om het uur. Nu hebben we zoveel informatie over elke puntlas, dat we maar ééns per 24 uur een ultrasone meting moeten doen.” Volvo beschikt over een reusachtige hoeveelheid gegevens over de laskwaliteit. “Het komt er nu op aan om uit die massa gegevens nuttige informatie uit te halen die de kwaliteit verbetert. Wie daar goed in is, heeft een concurrerend voordeel. Wat dat betreft staat Volvo aan de top.”

Waarom doet Nico dat toch, steeds opnieuw alles in vraag stellen? “Eenvoudig,” zegt hij. “De kwaliteit en efficiëntie altijd willen hoger tillen, ook al staan we al aan de top. Maar ook: het leven gemakkelijker maken door onze processen steeds beter te beheersen.”

 

Nico Vandeputte
Geboren: 1973
In dienst: 1997
Personeelsnummer: 08527

Naar boven